سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش سوم

تحریف‌های شناختی الگوی تفکر غیرمنطقی، غیرواقع‌بینانه و اغراق‌شده‌‌ای هستند که درک افراد از واقعیت را تحریف کرده و باعث برداشت سوگیرانه از واقعیت می‌شوند (+صفحه‌ی مرتبط در ویکی‌پدیا). در بخش اول تعریف کامل‌تری از تحریف‌های شناختی ارائه شد و سه مورد از تحریف‌های شناختی را شناختیم. در ادامه در بخش دوم،חנות צילום ופיתוח תמונות באזריאלי … ادامه‌ی نوشته