سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رویکردهای اصلی درمانی: درمانگری با رویکرد مناسب انتخاب کنیم

تا کنون به این فکر کرده‌اید که ممکن است درمانگری با رویکرد درمانی خاصی، برای گروهی از مشکلات و افراد مناسب‌تر باشد؟ احتمالا تصوری کلی از هدفتان از مشاوره یا مشکلتان دارید. زمان مراجعه چگونه تشخیص می‌دهید درمانگری با رویکرد الف بیشتر می‌تواند کمک‌کننده باشد یا رویکرد ب و اینکه رویکردهای اصلی درمانیtracciato tav firenze … ادامه‌ی نوشته