سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش سوم

تحریف‌های شناختی الگوی تفکر غیرمنطقی، غیرواقع‌بینانه و اغراق‌شده‌‌ای هستند که درک افراد از واقعیت را تحریف کرده و باعث برداشت سوگیرانه از واقعیت می‌شوند (+صفحه‌ی مرتبط در ویکی‌پدیا). در بخش اول تعریف کامل‌تری از تحریف‌های شناختی ارائه شد و سه مورد از تحریف‌های شناختی را شناختیم. در ادامه در بخش دوم،חנות צילום ופיתוח תמונות באזריאלי … ادامه‌ی نوشته

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش دوم

در بخش اول در مورد تعریف تحریف‌های شناختی توضیحات کامل ارائه شد. همانطور که گفته شد، تحریف‌های شناختی الگوی تفکر غیرمنطقی، غیرواقع‌بینانه و اغراق‌شده‌‌ای هستند که درک افراد از واقعیت را تحریف کرده و باعث برداشت سوگیرانه از واقعیت می‌شوند (+صفحه‌ی مرتبط در ویکی‌پدیا). در بخش اول به سهחנות צילום ופיתוח תמונות באזריאלי  nomi dei… ادامه‌ی نوشته

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش اول

تحریف‌های شناختی (Cognitive Distortions) در واقع الگوی تفکر اغراق‌شده و غیرمنطقی هستند که به دلیل ساده‌سازی روند تفکر، ذهن ما به سمت آن تمایل دارد. همین گرایش اولیه سبب شده است این شیوه‌ی تفکر بسیار پرتکرار و اصطلاحا اتوماتیک باشد. به عبارت دیگر، خیلی راحت و به صورت خود به خود به ذهن بیایחנות צילום… ادامه‌ی نوشته