سارا کامجو

سارا کامجو

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تحریف‌های شناختی و مواجهه با آن‌ها – بخش دوم

در بخش اول در مورد تعریف تحریف‌های شناختی توضیحات کامل ارائه شد. همانطور که گفته شد، تحریف‌های شناختی الگوی تفکر غیرمنطقی، غیرواقع‌بینانه و اغراق‌شده‌‌ای هستند که درک افراد از واقعیت را تحریف کرده و باعث برداشت سوگیرانه از واقعیت می‌شوند (+صفحه‌ی مرتبط در ویکی‌پدیا). در بخش اول به سهחנות צילום ופיתוח תמונות באזריאלי  nomi dei… ادامه‌ی نوشته